Hoe welkom was de verkoeling die het grote blauwe opzetbad ons bracht; zomer 2013. Alleen jammer van de chloorlucht, dat moest anders kunnen. We gingen opzoek naar een chloor-loos alternatief en werden door een buurtgenoot gewezen op een filmpje van David Pagan Butler. "How to build your own diy organic pool" 

Met dit concept zouden we tevens een flinke hoeveelheid regenwater kunnen bergen.

We zijn direct aan de slag gegaan met dit fantastische concept van een natuurzwembad (de timelaps hiernaast toont de realisatie).

 

Een zwemvijver bestaat in principe uit twee zones; het diepe zwemgedeelte (het feitelijke zwembad) gaat over in een ondiepe regeneratiezone met water- en moerasplanten (helofytenfilter). Vaak wordt een helofytenfilter wat meer gescheiden van het zwemdeel aangelegd, waardoor het geheel wat strakker oogt en minder onderhoud vergt aangezien er dan geen plantenresten (ook niet van zuurstofplanten) in het zwemgedeelte terecht komen.

 

Een aan een luchtpomp aangesloten reeks waterliften trekken als het ware het zwemwater door het plantenfilter. De waterplanten nemen, terwijl ze gestaag groeien, de voedingsstoffen (nitraten en fosfaten) uit het water op. Met als resultaat heerlijk zwemwater waarin je de vissen ziet zwemmen en dat tevens heerlijk natuurlijk ruikt. 

Naast de gele lis, zegge en blauwe iris (iris setosa) mag zeker  de Kalmoes (Acorus Calamus) niet ontbreken. Deze van oorsprong Aziatische plant neemt zeer veel fosfaat op en geeft een desinfecterend stofje af aan het water.

Kalmoes is daarnaast heerlijk geurend en geneeskrachtig breed inzetbaar. 

 

Een geruststelling voor sommige zwemmers is dat de meeste zoetwaterorganismen zoals kikkers, larven van libelles en zoetwaterkreeften, zich niet bij voorkeur begeven in het diepere zwemgedeelte. Een botsing met een van de flinke goudwindes is echter niet uitgesloten.

 

De zwemvijver en directe omgeving

ontwikkelde (verwilderde) zich snel en had na 2 jaar al een natuurlijke uitstraling. Gaanderweg breidde de  biodiversiteit zich uit en onstond er een prachtig functionerend ecosysteem. Nu, in het 6e jaar kom ik zelfs zoetwatersalamanders tegen. Die hebben zich gevestigd onder de grote kei op de oever.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwemmen in regenwater.

Tegenwoordig hebben we steeds vaker te maken met flinke hoosbuien, wat geregeld voor flinke overlast zorgt, met name omdat het riool het niet kan verwerken. Om het riool te ontzien, en verdroging van de bodem tegen te gaan, is daarom ook bij ons de hemelwaterafvoer afgekoppeld. Regenwater vult hier eerst de zwemvijver aan, waarna het overloopt richting een in het terrein aangelegde wadi. Daar infiltreert het geleidelijk in de bodem, naar het diepe grondwater.

 De aanleg, het beeld onderwater, regenwater en sfeerbeeld;